بنیاد اسلامی آیت الله العظمى خوئی

بنیاد اسلامی آیت الله العظمى خوئی
  • Imam Khoei
  • Video
  • Sound
  • Library
درباره بنياد

بسم الله الرحمن الرحيم

پيام بنياد

بنیاد اسلامی آيت الله خوئی، بنيادى فرهنگی، فکری و علمی ميباشد كه براى نشر فرهنگ و تفكر اسلام ناب مطابق راه رسول رحمت محمد (ص) و خاندانش ميكوشد. در سال ١٤١٧هـ.ق (١٣٧٥هـ.ش) تاسیس شد و از مهمترين اهميت آن احياء و نشر آثار علمى و فكرى آيت الله العظمى خوئى مى باشد.

 

همه آيت الله العظمى خوئى را با لقب زعيم حوزه علميه ميشناسند و اين لقب را امام سيد محسن حكيم قدس سره به او اعطا كرده است، به اين خاطر كه هزاران علماء و فضلاء و مجتهدين به دست ايشان پرورش پيدا كردند و دروس ايشان را تقرير و كتاب هايى را تاليف كردند كه امروزه اين كتاب ها باضافه تاليفات آيت الله خوئى از مصدر و محور بحث هاى علمى و درسى در حوزه هاى شيعى ميباشد كه هر طلبه اى بايد به آنها مراجعه كند.

از فعاليت هاى اين بنياد، استخراج اين مجموعه علمى در دوره هاى فقهى، اصولى و تفسيرى ( از درس و بحث هاى آيت الله خوئى كه براى فضلاء و طلبه هاى حوزه علميه نجف اشرف داده است)  ميباشد.

شروع تدريس فقه معظم له از فروع كتاب " العروة الوثقى " تاليف سيد محمدكاظم طباطبائى يزدى(ره) در سال ١٣٧٧هـ.ق(١٣٣٦هـ.ش) و دروس اصول در سال ١٣٥٢هـ.ق(١٣١٢هـ.ش) ميباشد.

 

دانشنامه امام خوئی
( موسوعة الإمام الخوئي )

اين بنياد مجموعه "موسوعة الإمام الخوئي" را در پنجاه جلد از بحث هاى فقه، اصول، تفسير و مجموعه اى از رسائل علمى تقديم ميكند .
اين مجموعه كتابها به صورت تفكيك زير ميباشد :
١- التنقيح في شرح العروة الوثقى : تقرير آيت الله شهيد شيخ ميرزا على غروى (ره) در يك جلد در بحث اجتهاد وتقليد و نه جلد در بحث طهارة .
٢- المستند في شرح العروة الوثقى : تقرير آيت الله شهيد شيخ مرتضى بروجردى (ره) ده جلد در بحث صلاة ودو جلد در بحث صوم و دو جلد در بحث زكاة ويك جلد در بحث  خمس و يك جلد در بحث إجارة .

٣- المعتمد في شرح العروة الوثقى وفي شرح المناسك :
تقرير آيت الله شهيد سيد محمد رضا موسوى خلخالى (ره) در چهار جلد در بحث  حج .

٤- المباني في شرح العروة الوثقى :
تقرير علامة شهيد حجة الإسلام والمسلمين سيد محمد تقى خوئى (ره) در دو جلد در بحث  نكاح و يك جلد در بحث مضاربة ومساقاة .
٥- الفهارس العامة : در يك جلد و در بحث فهارس شرح العروة الوثقى از إخراج وتحقيق لجنة علميه .
٦- مصباح الفقاهة : تقرير آيت الله شيخ ميرزا محمدعلى توحيدى (ره) در يك جلد در بحث مكاسب محرمة .
٧- التنقيح في شرح المكاسب : تقرير آيت الله شهيد شيخ ميرزا على غروى (ره) در دو جلد در بحث بيع وسه جلد در بحث خيارات .
٨- مباني تكملة المنهاج : از تأليفات امام خوئى (قدس سره) در دو جلد در بحث شرح تكمله منهاج الصالحين در - قضاء و شهادات - و - حدود و قصاص وديات - .
٩- محاضرات في أصول الفقه : تقرير آيت الله شيخ محمد اسحاق فياض (حفظه الله) در چهار جلد در بحث أصول فقه قسمت الفاظ .
١٠- مصباح الأصول : تقرير آيت الله شهيد سيد محمد سرور واعظ بهسودى (ره) در دو جلد در بحث أصول فقه قست حجج و اصول عمليه .

١١- مجمع الرسائل :
شامل بر شش رسائل علمى در بحث هاى مختلف شامل :
أ- رسالة في الرضاع : تقرير آيت الله شيخ محمد تقى ايروانى (ره) وآيت الله سيد محمد مهدى موسوى خلخالى (حفظه الله) .
ب- رسالة في الأرث : تقرير علامه حجه الإسلام والمسلمين شيخ محمد جواهرى (حفظه الله) .

ج- رسالة في الأمر بين الأمرين : تقرير آيت الله شيخ محمد تق جعفرى (ره) در بحث كلام .

د- رسالة في كليات علم الرجال : تأليف امام خوئى (قدس سره)  .

و- رسالة في نفحات الإعجاز: تأليف امام خوئى (قدس سره) .
ي- رسالة في اللباس المشكوك : تأليف امام خوئى (قدس سره) .

١٢ - البيان في تفسير القرآن :
ورود براى علوم قرآن كريم وتفسير سوره فاتحه تأليف امام خوئى (قدس سره) .
و با اين كتاب پنجاه جلد "موسوعة الإمام الخوئي" تكميل ميگردد .

 

دیگر فعالیتهای اين بنياد

١ - آماده سازی و سازمان دهى نوارهای صوتی از دوره هفتم ـ دور آخر تدريس ـ بحث خارج آيت الله خوئی در علم اصول و برخى از ابواب فقه.
٢-
چاپ و نشر کتاب از جمله: منهاج الصالحين در دو جزء ، مسائل الشرعية در دو جزء ، مناسك الحج همراه ملحقات ، مسائل المنتخبة ، رثاء القيم به زبان عربى و توضيح المسائل و استفتاءات به زبان فارسى.
همچنين برخى از تقريرات شاگردان كه در موسوعه موجود نمى باشد :
مصابيح الأصول تقرير آيت الله شهيد سيد علاءالدين بحرالعلوم (ره)  در يك جلد در بحث الفاظ لعلم الأصول.
جواهر الأصول تقرير آيت الله شيخ فخرالدين زنجاني (حفظه الله).
٣ - ایجاد وب سایت شامل ميراث علمى، فكرى، اجتماعى، سياسى و موسساتى آيت الله خوئى (قدس سره)  .
٤ - پاسخ گويى به سوالات شرعى مقلدين آيت الله العظمى خوئى (قدس سره)  در سراسر جهان، توسط گروهى از اساتيد حوزه علميه.( فقط به زبان عربى )
٥ - شرکت در کنفرانس های علمی و فکری تشكيل برای گفت و گو بین اديان و تقريب بين مذاهب اسلامى و انتشار فكر اسلامى برگرفته از رويكرد فكر آيت الله خوئى (قدس سره)  و مدرسه نجف اشرف .
٦ - ایجاد مرکز مطالعه و آرشیو زندگی، فعالیت ها و هر چیز مربوط به آيت الله خوئی (قدس سره) .

در پايان از خداوند منان مسالت داريم تا اين تلاش ها را از ما قبول نمايد و آن را در كتاب اعمال ما ذخيره نمايد .  آمين رب العالمين
 

بنیاد اسلامی آيت الله خوئی 

جواد خوئی